GeoPhysix

– din samarbeidspartner ved grunnundersøkelser på land eller sjø

SERVICES

Dette gjør vi

Refraksjonsseismikk - land

Kartlegging og registrering av  fjellkvalitet, løsmassetykkelser og eventuelle lavhastighetssoner på land.

Refraksjonsseismikk - sjø

Kartlegging og registrering av fjellkvalitet, løsmassetykkelser og eventuelle lavhastighetssoner på / ved sjø (grunne farvann).

GeoRadar

Kartlegging og registrering av løsmasselag og gjenstander med bruk av høyfrekvente elektromagnetiske impulser.

Elektriske målinger (ERT)

Kartlegging og registrering av fjellkvalitet og løsmasselag. Særlig egnet for registrering av retning på lavhastighetssoner.

Sub Bottom Profiling (SBP)

Kartlegging og registrering av sjøbunn og underliggende løsmasser med bruk av akustiske målinger (lydbølger).

GPS og kart

Bruk av GPS til innmåling og kartlegging av områder, på land og sjø. Visualisering av innmålte data i ulike kart og modeller med bruk av digital programvare.

Andre tjenester

  • Magnetiske målinger
  • Tomografisk tolkning
  • Sjøbunnkartlegging

Approach

Mer enn 30 år med erfaring

GeoPhysix foretar geofysiske målinger på land, i vann og i sjøen for kartlegging av løsmasser og fjellkvalitet.

Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med planlegging av geofysiske grunnundersøkelser.

Vår visjon og vårt samfunnsoppdrag

GeoPhysix skal levere kvalitet i våre tjenester og være et konsulentfirma som bistår små og store utbyggere med god og riktig kompetanse innen geofysikk.

Les mer om våre kjerneverdier

Kjerneverdier

GeoPhysix sine kjerneverdier sier noe om hvem vi er, hvordan vi jobber og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. 

personlig

Fleksibel

Pålitelig

bærekraftig

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)