SBP

Sub Bottom Profiling

Akustiske målinger

 

Refleksjonsseismiske undersøkelser utføres ved at lydbølger sendes ned i vannet og videre ned i sedimentene. Bølgene reflekteres fra bunnen og laggrenser i sedimentene.

 

De reflekterte lydbølgene, registrert på hydrofonene, registreres som et bilde av sjøbunnen og de underliggende lagene. Alle data registreres og lagres for etterprosessering og tolkning.

Datainnsamlingen blir foretatt i en form for systematisk kjøremønster med egnet linjeavstand. Linjeavstanden i kjøremønstret er avhengig av vanndyp, sedimenttykkelse, regelmessighet i lagtykkelse og bunn/fjelltopografi.

Batymetri / bunnkart

 

Kartlegging av sjøbunnen foregår i prinsippet på samme måte som bunnpenetrerende akustiske undersøkelser. Det brukes utstyr med svakere energikilde, men ofte med mange flere stråler slik at man får et detaljert bilde av bunntopografien.

 GeoPhysix har eget utstyr for mindre kartleggings- oppdrag og for bunnprofilering i forbindelse med refraksjonsseismiske undersøkelser.

For kartlegging med multistråle ekkolodd samarbeider vi med andre firmaer som har spesialkompetanse og utstyr.

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)