Seismikk på sjø

Den refraksjonsseismiske metode

 

Også på sjøbunnen blir den refraksjonsseismiske metoden brukt for å bestemme lagtykkelsen på lag med økende seismisk hastighet.

Refraksjonsseismiske målinger blir spesielt brukt for å bestemme fjellkvaliteten ved å registrere bølgehastigheten i fjellgrunnen. Dette gjør det mulig å lokalisere og kartlegge lavhastighetssoner.

Refraksjonsseismikk er den eneste metode for rask og nøyaktighet kartlegging av fjellgrunnen. På sjøen blir metoden spesielt brukt i forbindelse med forundersøkelser for undersjøiske tunneler.

Anvendelse:
· Kartlegging av svakhetssoner i fjell
· Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
· Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg

Kabelposisjonering

 

Kabelposisjonering

I forbindelse med refraksjonsseismiske målinger i sjøen vil kabelens posisjon på sjøbunnen bli målt inn. Ett etter ett blir seks posisjonsskudd detonert i utvalgte posisjoner i vannoverflaten. Posisjonen for hvert skudd blir lagret i navigasjonsverktøyet mens gangtidene til hver enkelt hydrofon blir lagret på seismografen. Posisjon for hver enkel hydrofon blir beregnet basert på registrerte data.

Bildegalleri

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)