Elektriske målinger

Electrical Resistivity Tomography (ERT)

 

Anvendelse / bruksområder

  • Kartlegging av løsmasser, for eksempel leire
  • Svakhetssoner i fjell og fallretning på soner
  • Fjellkvalitet
  • Tunnelbygging og fjellhaller

 

 

Metoden

Resistivitetsmålinger eller elektriske motstandsmålinger kartlegger den elektriske motstanden i bakken. 

Metodikken bak elektriske resistivitetsmålinger baserer seg på hvordan strøm beveger seg i gjennom bakken mellom to elektroder. Bakkens motstand for strømgjennomtrengning utgjør metodens basis. Forskjellige avstander mellom ulike aktive elektroder fører til ulik penetrasjon for strømmens «vei» i dypet. Ved hjelp av dette kan man kartlegge bakkens motstand, eller mottakelighet for strøm i en ønsket trasé. Måleenheten for dette er Ohmm. Typisk har løsmasse lave verdier og fjell høye verdier. Resultatet inverteres i ettertid og vises i en 2D-resistivitetsmodell der ulik motstand i bakken gir ulike verdier i modellen.

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)