Andre tjenester

Tomografisk tolkning

Metodebeskrivelse

I refraksjonstomografi blir undergrunnen beskrevet som en modell med et nettverk av celler, der hastigheten til hver celle blir beregnet ved hjelp av førsteankomster. Refraksjonsseismikk med tomografi viser vanligvis mer hastighetsdetaljer enn tradisjonell tolkning.

Anvendelse og fordeler

Geologien kan være kompleks, og lokalt kan man ha lag med høyere hastighet overlagret lag med lavere hastighet. I slike tilfeller kan refraksjonstomografi med fordel anvendes.

Begrensninger og ulemper

Tidkrevende databehandling og prosessering. Det bør anvendes flere skuddpunkter og dermed blir metoden noe mer kostbar.

 

Magnetiske målinger

 

Metodebeskrivelse
Magnetiske målinger er den mest vanlige metoden for malmprospektering.
Metoden egner seg også godt til lokalisering av begravde metallgjenstander som blindgjengere og nedgravde oljefat.

Anvendelse og fordeler
· Mineralleting
· Kartlegging av sprekker i fjell
· Lokalisering av metallgjenstander

Metoden er enkel og rask å bruke og gir stor nøyaktighet på magnetfeltforandringer.

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)