Landseismikk

Den refraksjonsseismiske metode

Metodebeskrivelse

Den refraksjonsseismiske metoden blir brukt for å bestemme lagtykkelsen på lag med økende seismisk hastighet.

Refraksjonsseismiske målinger er den eneste metode for å registrere sann lydbølgehastighet i fjellgrunnen.

Metoden blir derfor spesielt brukt for å bestemme fjellkvaliteten i fjellgrunnen. Dette gjør det mulig å lokalisere og kartlegge lavhastighetssoner.

Anvendelse og bruksområder

  • Kartlegging av svakhetssoner i fjell
  • Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
  • Grunnvannskartlegging
  • Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway

Personvern og informasjonskapsler (cookies)