Geofysiske grunnundersøkelser


GeoPhysix AS er et konsulentfirma stiftet i 1989.

Vi foretar geofysiske målinger, på land, i vann og i sjøen for kartlegging av løsmasser og fjellkvalitet.

Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med planlegging av geofysiske grunnundersøkelser.

Offshore arbeider vi innenfor geologi/geofysikk med tolking og rapportering av registreringer fra bunnoverflaten og fra grunne løsmasser.

GeoPhysix arbeider med oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

GeoPhysicslogo                          FølgFB