Kartlegging av snømengder

- bruk av GeoRadar i grunnundersøkelser

 våre metoder – se GeoPhysix.no

Ground Penetrating Radar (GPR)

 

GeoRadar til snømåling

Med bruk av GeoRadar hengende etter en snøscooter kan man kjøre lange strekk og samle inn mye nyttige data på relativt kort tid. Sammen med en manuell peilestang og en målesylinger for måling av snøens tetthet får man et godt bilde av snømengden og vanninnholdet i snøen innenfor et gitt område.

Dataene brukes gjerne av kraftselskap for beregning av tilsig inn til vannmagasinene.

GeoPhysix leverer alt av rådata til oppdragsgiver for videre beregninger og modellering.

 

Fordeler ved metoden

 • man får inn mye mer data enn tidligere manuelle målinger
 • rask å gjennomføre
 • lett å overføre data for videre beregninger
 • fleksibelt – lett å justere målingsområder / teste i nye områder

  Figur: Eksempel på snømålingsdata med tolkning.

  Ring oss

  Kontor

  Merdevegen 8a,
  3676 Notodden, Norway

  Personvern og informasjonskapsler (cookies)