Seismikk på sjø

Den refraksjonsseismiske metode

 

Også på sjøbunnen blir den refraksjonsseismiske metoden brukt for å bestemme lagtykkelsen på lag med økende seismisk hastighet.

Refraksjonsseismiske målinger blir spesielt brukt for å bestemme fjellkvaliteten ved å registrere bølgehastigheten i fjellgrunnen. Dette gjør det mulig å lokalisere og kartlegge lavhastighetssoner.

Refraksjonsseismikk er den eneste metode for rask og nøyaktighet kartlegging av fjellgrunnen. På sjøen blir metoden spesielt brukt i forbindelse med forundersøkelser for undersjøiske tunneler.

Anvendelse:
· Kartlegging av svakhetssoner i fjell
· Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
· Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg

Kabelposisjonering

 

Kabelposisjonering

I forbindelse med refraksjonsseismiske målinger i sjøen vil kabelens posisjon på sjøbunnen bli målt inn. Ett etter ett blir seks posisjonsskudd detonert i utvalgte posisjoner i vannoverflaten. Posisjonen for hvert skudd blir lagret i navigasjonsverktøyet mens gangtidene til hver enkelt hydrofon blir lagret på seismografen. Posisjon for hver enkel hydrofon blir beregnet basert på registrerte data.

Ring oss

Kontor

Merdevegen 8a,
3676 Notodden, Norway