Vi tilbyr bla. følgende tjenester:


  •  Refraksjonsseismiske undersøkelser på land og i sjøen.
  • Sjøbunnskartlegging ved akustiske målinger.
  • Sjøbunnskartlegging ved akustiske målinger.
  • Elektromagnetisk (HLEM) kartlegging av sprekksoner i fjell.
  • Magnetisk og elektromagnetisk kartlegging av begravde gjenstander.
  • Landmåling og profilering ved GPS.
  • Hjelp og rådgiving i planlegging av ved bruk av geofysiske målinger