Refrasjonsseismikk på sjøen


1Også på sjøbunnen blir den refraksjonsseismiske metoden brukt for å bestemme lagtykkelsen på lag med økende seismisk hastighet.

2
Refraksjonsseismiske målinger blir spesielt brukt for å bestemme fjellkvaliteten ved å registrere bølgehastigheten i fjellgrunnen. Dette gjør det mulig å lokalisere og kartlegge lavhastighetssoner.

Refraksjonsseismikk er den eneste metode for rask og nøyaktighet kartlegging av fjellgrunnen. På sjøen blir metoden spesielt brukt i forbindelse med forundersøkelser for undersjøiske tunneler.

Anvendelse:
· Kartlegging av svakhetssoner i fjell
· Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
· Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg