GPS, Navigasjon/posisjonering og landmåling

 
image099image100image097

Satellittposisjonering:
Det blir brukt GPS satellittposisjonering sammen med et navigasjonsverktøy.

Utstyret for satellittposisjoneringen består av en basisstasjon og en mobil enhet som kommuniserer via radiomodem.

image102
Kabelposisjonering:
I forbindelse med refraksjonsseismiske målinger i sjøen vil kabelens posisjon på sjøbunnen bli målt inn. Et etter et blir seks posisjonsskudd detonert i utvalgte posisjoner i vannoverflaten. Posisjonen for hvert skudd blir lagret i navigasjonsverktøyet mens gangtidene til hver enkelt hydrofon blir lagret på seismografen. Posisjon for hver enkel hydrofon blir beregnet basert på registrerte data.