Prinsippskisse refraksjonsseismikk


image079

 

image081
Refraksjonsseismikk er den eneste metode for rask og nøyaktighet kartlegging av fjellgrunnen. Metoden blir brukt i forbindelse med forundersøkelser og planlegging av alle typer av fjellanlegg.
Den refraksjonsseismiske metoden blir brukt for å bestemme lagtykkelsen på lag med økende seismisk hastighet.

Refraksjonsseismiske målinger er den eneste metode for å registrere sann lydbølgehastighet i fjellgrunnen.

Metoden blir derfor spesielt brukt for å bestemme fjellkvaliteten i fjellgrunnen. Dette gjør det mulig å lokalisere og kartlegge lavhastighetssoner.

Anvendelse:


· Kartlegging av svakhetssoner i fjell
· Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
· Grunnvannskartlegging
· Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg