Geoelektriske metoder VES

(Vertikal Elektrisk Sondering)

   
image115
             Prinsippskisse for VES målinger
Anvendelse:

· Grunnvannsleting
· Bestemme lagdeling og tykkelsen av
  løsmasser over fjell
· Kartlegging av sprekker i fjellMetodebeskrivelse
Vertikal elektrisk sondering er den mest vanlige metoden for å bestemme lagdeling, dybde til fjellgrunnen og til grunnvannspeil i løsmasser med rimelig parallell lagdeling.

Fordeler
Metoden er enkel å bruke og gir resultat med relativ stor nøyaktighet. Stor dybderekkevidde.

Produksjon/Fremdrift
3-30 sonderinger/dag avhenging av ønsket dybde penetrasjon.