Elektromagnetiske metoder VLF

                           (Very Low Frequency)


image112Anvendelse:
· Grunnvannsleting
· Mineralleting
· Kartlegging av sprekker i fjell

Metodebeskrivelse
VLF er en passiv elektromagnetisk metode som gjør bruk av navigasjonssendere for ubåter. Disse sender på lavfrekvens, ca. 20kHz. I fjellsprekker, fylte med vann, dannes sekundære magnetfelt som kan registreres med en enkel VLF-mottaker.

Fordeler
Målingene kan foretas av et menneske med lett utstyr.

Begrensninger

Retning mellom sprekk og sendere er avgjørende for hvorvidt en sprekk kan registreres. Forskjellige sendere må benyttes for å få full dekning.

Produksjon/Fremdrift

Flere km/dag.