Elektromagnetiske metoder

image108
                Prinsippskisse for slingram.Anvendelse:

· Grunnvannsleting
· Mineralleting
· Kartlegging av sprekker i fjellMetodebeskrivelse
Slingram metoden ble opprinnelig utviklet for malmleting men viste seg tidlig særdeles godt egnet for grunnvannsprospektering. To spoler er koblet sammen med en målsatt kabel. Senderspolen genererer et sekundært magnetfelt. Feltstyrken, som registreres på mottakerspolen, avspeiler geologien i underliggende grunn.

Fordeler
Metoden er spesielt egnet for å registrere vannfylte sprekker i fjellgrunn. Metoden er rask og enkel.

Begrensninger
Utstyret kan registrere ned til ca. 70 meters dybde.

Ulempe
Utstyret gir også utslag for mineralisering i fuktige sprekker.

 Produksjon/Fremdrift
Det kan produseres flere km per dag.