Ekkolodding - Akustikk

(Sub-Bottom Profiling)

image092I forbindelse med akustiske undersøkelser blir det registrert gangtid for lydbølger reflektert i laggrenser mellom materiale med forskjellig akustisk impedans.

De reflekterte lydbølgene, registrert på hydrofonene, blir kontinuerlig skrevet ut som et bilde av sjøbunnen og de underliggende lagene på en grafisk skriver.

Samtidig blir registreringene lagret digitalt for senere etterprosessering.
Datainnsamlingen blir foretatt i en form for systematisk kjøremønster.

Linjeavstanden i kjøremønstret er avhengig av vanndyp, sedimenttykkelse, regelmessighet i lagtykkelse og bunn/fjelltopografi.

Ekkolodding:
ekkoEkkolodding foregår i prinsippet på samme måte som bunnpenetrerende akustiske undersøkelser.

GeoPhysix har eget utstyr for mindre kartleggings- oppdrag og for bunnprofilering i forbindelse med refraksjonsseismiske undersøkelser.

For større oppdrag leier vi inn ekkoloddtjeneseter med multistrålelodd.

Anvendelse:
· Kartlegging av svakhetssoner i fjell
· Kartlegging av løsmasser, tykkelse, type etc.
· Forundersøkelser til installasjoner i fjell, tunneler, kaianlegg