image131Sjøbunnkartlegging


Sjøbunnskartlegging er et begrep som omfatter en eller flere av metodene nedenfor avhengig av sedimenttykkelser og formålet for undersøkelsen:

 
· Ekkolodding.
· Kartlegging av bunnen ved bruk av sidesøkende sonar.
· Kartlegging av sediment ved akustisk bunnpenetrerende utstyr fra laveffekts
  penetrasjonsekkolodd til høyeffekts utstyr som sparker.
· Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøbunnen.

Sjøbunnskartlegging blir mest vanlig foretatt i forbindelse undersjøiske tunnelprosjekter hvor løsmassetykkelse/fjellkote langs traseen er direkte kontrollerende for tunnelprosjekteringen.

Sjøbunnskartlegging i forbindelse med utfylling for kai og moloer er en annen vanlig tillemping.

Noe utstyr er spesielt godt egnet for kartlegging av "unge" bløte sediment mistenkt for forurensing.

GeoPhysix har kompetanse og utstyr for å foreta komplett kartlegging av sjøbunnen.