image129Miljøundersøkelser på land og i sjøen


Problemer med forurensinger i grunnen er et stadig økende problem. Geofysiske metoder kan benyttes i kartlegging av forurenset grunn fordi forurensinger stort sett har egenskaper skiller seg fra naturlige masser.

På land:
GeoPhysix er behjelpelig med kartlegging av fyllinger og tomter der det er mistanke om forurensing. Vi har erfaring fra klarering av byggetomter og leting etter tønner i gammel fylling. Aktuelle metoder for miljøundersøkelser er georadar, geoelektriske, magnetiske og gravimetriske undersøkelser.

På sjøen:
GeoPhysix foretar kartlegging av bløte sediment på sjøen og i ferskvann.