image136Kartlegging av grunnvannGeofysiske metoder har lenge vært brukt som et hjelpeverktøy i forbindelse med grunnvannprospektering.

Hensikten ved å bruke geofysiske forundersøkelser er å redusere antall tørre hull ved å få en indikasjon på hvor sannsynligheten er stor for en vellykket boring i et valgt borepunkt.

Innenfor noen fagmiljøer er geofysiske metoder en selvfølgelig del i prosessen ved å lete etter grunnvann mens det innenfor andre miljøer forekommer andre prioriteringer.

Det finns en rekke geofysiske metoder som er godt egnet til å påvise grunnvann.

Alle metoder har sine begrensninger og som en hovedregel vil bruk av mer enn en metode gi en sikrere indikasjon.

Noen metoder er best egnet til å påvise sprekker i fjellgrunnen som kan være vannledende mens andre metoder er beregnet på å bestemme dybden til grunnvannspeilet i løsmasser.