image135Arkeologisk kartlegging


I forbindelse med nybygg og nye traseer for vei og jernbane er det påkrevet med klarering av grunnen for arkeologiske verdier.

Georadar egner seg i mange tilfeller godt for å undersøke store områder på land og på ferskvann for å kartlegge eventuell forekomst av begravde verdier. Måleresultatene fra georadar kan man få presentert enten som todimensjonale profiler eller som tredimensjonale bilder.