Anvendelse

image042
Fjellkartlegging ved konstruksjoner i fjell
Seismiske undersøkelser har lenge vært en viktig del av forundersøkelsene ved planlegging av konstruksjoner i fjell.
GeoPhysix utfører seismiske undersøkelser både på land og på sjøen med formål å kartlegge dybde til fjell og den seismiske hastigheten i fjellet med lavhastighetssoner.
image046 Løsmassekartlegging
Geofysiske metoder har lenge vært sentrale i kartlegging av løsmasser. I tillegg til refraksjonsseismikk har andre geofysiske metoder også vist seg både kostnads- og tidseffektive ved løsmassekartlegging.
image048 Sjøbunnkartlegging
Før utbygging av kaier, undersjøiske tunneler ol. utfører GeoPhysix kartlegging av sjøbunnen for nøyaktig registrering av sjøbunn og sedimenter.
image044 Miljøundersøkelser
Forurenset grunn og sjøbunn er et stadig økende problem. GeoPhysix har utstyr for kartlegging av forskjellige typer forurensing og utfører bland annet undersøkelser i forkant av utbyggingsprosjekter og kartlegging av deponier.
Mer detaljer
 
image053 Arkeologisk kartlegging
Georadar har vist seg godt egnet til kartlegging av objekter som ligger begravd i grunnen. GeoPhysix har utført arkeologiske undersøkelser både i ferskvann og på land.
image039 Kartlegging av grunnvann
Geofysiske metoder har lenge vært brukt som et hjelpeverktøy i forbindelse med grunnvannprospektering.