Geofysiske grunnundersøkelser


GeoPhysix AS er et konsulentfirma stiftet i 1989.

Vi foretar geofysiske målinger, på land, i vann og i sjøen for kartlegging av løsmasser og fjellkvalitet.

Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med planlegging av geofysiske grunnundersøkelser.

Offshore arbeider vi innenfor geologi/geofysikk med tolking og rapportering av registreringer fra bunnoverflaten og fra grunne løsmasser.

GeoPhysix arbeider med oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.GeoPhysicslogo                        
Hovedkontor ASKER:
Vabråten 116
Postboks 56,
1381 Vettre
Tlf. 66 90 01 66, 
Mob. 95 72 42 74
 
 
Avdelingskontor SAULAND:
                         Saulandsvegen 515
                         Postboks 18,
                         3665 Sauland
                         Mob. 91 33 53 63


FølgFB